Nasdaq om Euronext-budet: - Åpenbart fiendtlig

- Skal man jobbe med infrastrukturen i det norske kapitalmarkedet så må man gjøre det på en vennlig, konstruktiv og oppbyggende måte i samarbeid med alle interessenter, sier Nasdaq-topp Lauri Rosendahl.

Børs

Nasdaq-topp Lauri Rosendahl bekrefter til DN at børsgruppen ble invitert inn i Carnegies auksjonsprosess for Oslo Børs før jul i fjor.– Vi ble kontaktet, men på grunn av hvordan prosessen ble ført besluttet vi å ikke være en del av en slik prosess, sier Rosendahl, som er toppsjef for børskonsernets nordiske virksomhet, Nasdaq Nordic, til avisen.På spørsmål fra DN om hvorfor de ikke ønsket å være en del av prosessen, svarer Rosendahl: - Fordi den prosessen var helt åpenbart oppbygget for å være fiendtlig, sier Rosendahl.Petter J. Hagen, sjef for Investment Banking i Carnegie, sier til DN at han ikke enig i denne fremstillingen.– Det har vært en del uttalelser fra børsdirektøren(journ.anm: Bente Landsnes) om relevante aktører som angivelig ikke ble invitert inn i auksjonsprosessen, men jeg registrerer at Nasdaq nå bekrefter at de fikk muligheten. Men det er ikke riktig at det var en fiendtlig prosess. Det var en konfidensiell prosess laget for å ivareta aksjonærenes interesser, sier Hagen til DN.

oslo børs
euronext
lauri rosendahl
carnegie
petter j. hagen
nasdaq
bud