Nedskrivninger ikke i tråd med regelverket

Bank Norwegians nedskrivningspraksis har ikke vært i tråd med Finanstilsynets gjeldende regelverk. Det skriver Finanstilsynet i en børsmelding etter børsslutt torsdag. Kontrollen har i hovedsak omhandlet foretakets beregning av individuelle og gruppevise nedskrivninger av utlån samt noteopplysninger om kredittrisiko i årsregnskapet for 2017. - Videre er Finanstilsynets vurdering at noteopplysningene om kredittrisiko i årsregnskapet 2017 gir et feilaktig bilde av fordelingen mellom individuelle og gruppevise nedskrivninger. Noteopplysningene for 2017 må korrigeres i årsregnskapet for 2018 ved at en vesentlig større andel av de gruppevise nedskrivningene må klassifiseres som individuelle nedskrivninger, skriver Finanstilsynet.- Bank Norwegian har evaluert lån i henhold til egenskapene i selskapets utlånsportefølje, heter det i meldingen fra banken.Videre heter det at punktene tatt opp av Finanstilsynet ikke vil ha innvirkning på hvordan selskapets utlånsportefølje evalueres, og rapporten vil heller ikke har påvirkning for selskapets finansielle rapportering for 2018. Finanstilsynet har ikke kunnet fastslå om uriktig anvendelse av regnskapsreglene har hatt vesentlige konsekvenser for det samlede nedskrivningsnivået. Banken pålegges dermed ikke å beregne nedskrivningsbeløpet på nytt siden regnskapsregelverket er endret fra 1. januar 2018, men Finanstilsynets merknader, som fortsatt er relevante for en nedskrivningsmodell etter IFRS 9, må tas i betraktning fremover, skriver tilsynet.