Nordea er bull på norsk økonomi

Kan utløse rentebonanza i Norges Bank?

Børs

Nordea Markets er mandag ute med årets første utgave av konjunkturrapporten Economic Outlook.Der tegner sjefanalytiker Erik Bruce bildet av en vekst i norsk økonomi som vil holde seg sterk fremover.Drivkreftene er først og fremst økende oljeinvesteringer og en tiltakende forbruksvekst.- Norges Bank viker ikkeMeglerhuset ser for seg en vekst i fastlands-BNP på 2,6 prosent i år og 2,1 prosent neste år.Dette er for øvrig en nedjustering fra forrige konjunkturrapport, som anslå en 2019- og 2020-vekst på hhv. 2,7 og 2,5 prosent.Men Norges Bank vil ifølge rapporten ikke vike, og Nordea spår to renteøkninger fra Norges Bank i år - og to til neste år.Bruce synes ikke det er vanskelig å peke på risikofaktorer som kan gi en svakere vekst enn Nordea anslår.- Men det er også flere hjemlige forhold som kan overraske på oppsiden, fortsetter han.Les også: - De som venter på det store krakket, må vente en god stund tilRaskere renteøkninger?Sjefanalytikeren påpeker først og fremst at norsk økonomi allerede vokser bra.- Dette til tross for at boligbyggingen har falt relativt kraftig det siste året, at kraftig vekst i energiprisen trekker inn mye kjøpekraft og at oljeinvesteringene enn så lenge ikke har gitt positivt bidrag. Disse bremsene er i ferd med å snu, og oppsvinget i økonomien kan derfor bli kraftigere enn ventet, skriver Bruce.I så fall kan Norges Bank ifølge rapporten reagere med enda raskere renteøkninger.- Sysselsettingen øker med vel 40.000 personer i året for øyeblikket, mens befolkningen i yrkesaktiv alder bare vokser med litt over 20.000 personer. Vi regner med at det blir bildet også i 2019. Det er en risiko for at det blir mye tydeligere signaler om knapphet på arbeidskraft og utsikter til høyere lønnsvekst enn vi venter, heter det videre.- Da kan Norges Bank gå raskere frem for å hindre for høy lønns- og prisvekst, avslutter sjefanalytikeren.Spår økt lønnsvekstNordea Markets venter i utgangspunktet en lønnsvekst på noe over 3,0 prosent i år, stigende til 3,7 prosent neste år. I 2018 ser lønnsveksten ut til å ende like under 3,0 prosent.Oppgangen i lønnsveksten er ifølge meglerhuset én grunn til at inflasjonen har tatt seg opp.Fra å ha vært nær 1,0 prosent tidlig i 2018, er kjerneinflasjonen nå nær 2,0 prosent. Bruce venter at den holder seg der i år, men faller 1,9 prosent neste år.I forrige konjunkturrapport så Nordea for seg en kjerneinflasjon på 1,5 og 1,8 prosent i hhv. 2019 og 2020.- I løpet av 2019 kan en styrkelse av kronen trekke underliggende inflasjon noe ned, skriver han.Øyner sterkere kroneOm oljeprisen blir liggende på dagens nivåer fremover, regner Bruce og Nordea med at renteutsiktene i Norge relativt til andre land blir avgjørende for utviklingen fremover.- Har vi rett i vårt syn, vil Norges Bank sette opp rentene mer enn det som er priset inn i markedet og rentedifferansen mot våre handelspartnere vil øke. Mens avtakende vekst er bildet hos våre handelspartnere, vil veksten tilta i Norge. Begge forhold tilsier av kronen vil styrke seg fremover, går det frem av rapporten.Dog tror meglerhuset på en relativt moderat styrkelse.- Erfaringen fra de siste årene er at bedre vekstutsikter i Norge og mer aggressive rentesignaler fra Norges Bank har mindre effekt på kronekursen enn vi er vant til, forklarer Bruce.

nordea
erik bruce
rente
norges bank
norsk økonomi
kronen
lønnsvekst
bnp-vekst
Nyheter
Makro
Børs