Nordea tar nedskriving på nær 1,4 milliarder

Nordea foretar nedskriving av goodwill etter risikoreduksjon i den russiske porteføljen.

Nordea har redusert utlån i Russland med mer enn 60 prosent siden 2014, inkludert salg av låneporteføljen for privatkunder. Nordea vil som følge av dette i fjerde kvartal 2018 avskrive goodwill tilsvarende 141 millioner euro, tilsvarende om lag 1.381 millioner kroner, som vedrører Russland. Dette rapporteres som en avskrivning, ifølge en melding fra Nordea onsdag.Nedskrivingen av goodwill påvirker ikke kontantstrømmen eller kjernekapitaldekningen. Det vil ha en marginalt positiv innvirkning på bankens avkastning på egenkapital fra 2019 og fremover, heter det i meldingen.Denne nedskrivingen av goodwill inngikk ikke i Nordeas prognose for 2018.


Les også