Foto: Pressebilde NCL

Norwegian Cruise Lines refinansierer milliardlån

Cruiser inn til sterkere likviditet og lavere rentemarginer.

Det Miami-baserte cruiserederiet har refinansiert sin senior sikrede kredittfasilitet.Refinansieringen ble utført gjennom en reprising av sin eksisterende rullerende kredittfasilitet på 875 millioner dollar, reprising og økning av sin Term A lånefasilitet til om lag 1,6 milliarder dollar, samt forlengelse av løpetiden for begge fasilitetene til januar 2024.Provenyet fra økningen i Term A-lånet ble benyttet til å betale tilbake hele selskapets Term B-fasilitet.Marginen til de to førstnevnte fasilitetene ble redusert med 25 basispunkter som følge av endringene. Avhengig av selskapets gjeldsgrad bærer fasilitetene en rente på LIBOR pluss en margin på mellom 1,00 og 1,75 prosent. - Refinansieringen av denne fasiliteten bygger videre på vårt grunnlag for fremtiden ved å styrke vår likviditetsprofil gjennom mer fordelaktige renter og forlengelse av løpetider, sier finansdirektør Mark Kempa i Norwegian Cruise Line Holding.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også