Norwegian økte med 15 prosent

Norwegian Air Shuttle fraktet 2.771.135 passasjerer i desember i år, opp 15 prosent i forhold til året før.Den totale passasjertrafikken (RPK) økte med 24 prosent, mens den totale kapasiteten (ASK) økte med 34 prosent.Kabinfaktoren falt med 6,0 prosentpoeng til 78,6 prosent.Yielden (inntekten per flydde setekilometer) var på 38 øre i desember, opp 4 prosent fra 37 periode i fjor. Inntektene per tilgjengelige setekilometer (RASK) var 30 øre, ned 4 prosent fra 31 øre i desember 2017.Norwegian opererte 99,1 prosent av de planlagte flyvningene i april, hvorav 75,7 prosent gikk på oppsatt rutetid.2018For hele 2018 fraktet Norwegian 37,34 millioner passasjerer, opp 13 prosent sammenlignet med året før.På årsbasis var fyllingsgraden 85,8 prosent, ned fra 87,5 prosent i 2017.Større fotavtrykk- Trafikktallene for 2018 viser at Norwegians internasjonale fotavtrykk blir stadig sterkere, i tråd med konsernets strategi. Norwegian har gjort betydelige investeringer dette året og går nå inn i en fase med betydelig lavere vekst. Vi har justert ruteporteføljen og kapasiteten fremover, og har tilpasset ruteprogrammet til vintersesongen, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos i en kommentar.- Konkurransen i luftfarten har vært tøff også i 2018, og kombinert med en høy oljepris og andre operative utfordringer, har dette har påvirket våre resultater. Ikke minst har utfordringer med Rolls Royce-motorene påvirket driften i 2018, noe som har gjort at vi har igangsatt en rekke kostnadseffektiviserende tiltak for å styrke selskapet finansielt gjennom 2019, sier Kjos.SikringerNorwegian påpeker også at de den siste perioden gjort sikringer av drivstoffpriser for 2019. Selskapet har per i dag et urealisert tap på denne sikringen, men ifølge meldingen er denne tapsført i regnskapene for 2018.«Med hensyn til resultatregnskapet for 2019 anses derfor Norwegian å være godt posisjonert i forhold til sikring av drivstoffpriser, også sammenlignet med andre flyselskaper», heter det i meldingen.Norwegian anslår ved utgangen av desember et tap på 1.836 millioner kroner knyttet til kontrakter og opsjoner, inkludert et tap på 1.989 millioner kroner knyttet til urealiserte sikringsposisjoner. I trafikkrapporten fremgår det også at selskapet har sikret 245.000 tonn flydrivstoff til 675 dollar pr. tonn i 1. kvartal. Etter 1. kvartal er det sikret 529.500 tonn til 683 dollar.Ifølge IATA lå prisen pr. 28. desember på 508 til 537 dollar, avhengig av hvor i verden flydrivstoff kjøpes. Den var høyest i USA og Europa, og lavest i Midtøsten.Les hele meldingen her.


Les også