Norwegian vil hente penger

Norwegian får hjelp av blant andre John Fredriksen.

Norwegian Air Shuttel vil hente 3 milliarder kroner gjennom en tegningsrettemisjon, opplyses det i en melding.Norwegians største aksjonær og konsernsjef, Bjørn Kjos, og styreleder Bjørn Halvor Kise har forpliktet seg til å tegne 343 millioner kroner samlet gjennom HBK Holding og Sneisungen AS.Også visse andre større aksjonærer har ifølge meldingen forpliktet seg til å tegne aksjer for til sammen 267 millioner kroner, og ytterligere aksjonærer har indikert sin støtte til fortrinnsrettsemisjonen.De resterende 2.390 millioner kronene er garantert av DNB Markets, Sterna Finance - et selskap som indirekte kontrolleres av trusts etablert av John Fredriksen, og Danske Bank.Norwegian vil kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling 19. februar. Aksjonærer som nå representerer 33 prosent av selskapet har forpliktet seg til å stemme for fortrinnsrettsemisjonen.Emisjonskursen og betingelsene for emisjonen vil bli lagt frem for styret i Norwegian 18 februar, heter det i børsmeldingen. Endret fokusIfølge meldingen skal selskapet nå endre sitt strategiske fokus fra vekst til lønnsomhet, og vil kapitalisere på markedsposisjonen og størrelsen de har bygget opp de siste årene.Som et resultat av det endrede fokuset vil investeringene bli redusert, noe som skal gjøres ved en kombinasjon av salg av fly og utsettelser av leveranser.I tillegg jobber Norwegian ifølge meldingen med flere operasjonelle forbedringer, inkludert kostnadsreduksjonsprogrammet #Focus2019. Dette forventes å bidra til en reduksjon på minimum to milliarder kroner i 2019, optimalisering av grunnstruktur og rutenett, samt avtalen med Rolls-Royce relatert med til kompensasjon for driftsforstyrrelser på langdistanseoperasjoner som ble inngått i desember 2018.Norwegian skriver i meldingen at de vil oppdatere markedet videre på alle disse operasjonene når de legger frem sine fjerdekvartalstall 7. februar.- Norwegian har vært gjennom en periode med betydelig vekst. Fokus fremover vil i økende grad være på kostnadsbesparelser og CAPEX-reduksjoner. Vi vil nå etablere en styrket balanse som støtter videre utvikling av selskapet. Med styrket balanse kan organisasjonen nå legge all sin oppmerksomhet på videre utvikling av selskapet, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos i en kommentar.2018I henhold til de foreløpige 2018-tallene hadde selskapet i fjor en omsetning på rundt 40,3 milliarder kroner.EBITDA endte på cirka minus 2,2 milliarder kroner, EBIT på cirka minus 3,8 milliarder kroner og EBT på rundt minus 2,5 milliarder kroner.Ved utgangen av 4. kvartal hadde selskapet kontanter på 1,9 milliarder kroner.OppkjøpIAG meldte torsdag i forrige uke at de likevel ikke har til hensikt å komme med et tilbud på Norwegian, og at de etterhvert vil selge sin andel på 4,61 prosent av aksjene i selskapet.Norwegian skriver i meldingen at de mener en styrket balanse vil øke selskapets konkurranseevne og frittstående finansielle styrke, men styre holder likevel muligheten åpen for eventuelle konsolideringsdiskusjoner, men at det ikke er noe per dags dato.Les hele meldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også