KjøpLogg inn

Nova Austral sikrer økt «firepower»

Verdens sydligste lakseoppdretter har sikret seg mer handlefrihet for å kunne finansiere sine ambisiøse vekstplaner.

Publisert 3. jan. 2019 kl. 16.13
Oppdatert 29. aug. 2019 klokken 23.03
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 382 ord

Sør for Magellan-stredet som tilhører Chile og skiller det søramerikanske fastlandet fra øygruppen Ildlandet, produserer og prosesserer oppdrettselskapet Nova Austral laks som hovedsakelig selges til Nord-Amerika og Europa.Oppdrettsselskapet som eies av private equity-aktørene Altor og Bain Capital, ønsker nå å øke ildkraften sin.Selskapet har derfor inngått en avtale med DNB om å øke størrelsen på en super senior rullerende kredittfasilitet fra 30 millioner dollar til 50 millioner dollar, ifølge en melding torsdag.Økningen er i henhold til avtalen som ble inngått 21. juli 2017. «Fasiliteten er foreløpig ubenyttet, men vil bli brukt til fremtidige arbeidskapitalkrav og investeringer», skriver selskapet i meldingen.Selskapet hentet 300 millioner dollar, tilsvarende 2,6 milliarder kroner, gjennom utstedelsen av et fireårig obligasjonslån i det nordiske markedet sommeren 2017. Her bidro Arctic Securities, DNB Markets og Pareto Securities.Bygger eget klekkeriSelskapet måtte i høst nedjustere produksjonsguidingen for 2018 på grunn av problemer med dårlig smoltkvalitet.I 2017 ble det produsert 27.000 tonn laks, mens det for 2018 ble guidet med en produksjon på 25.000 tonn. Denne ble imidlertid nedjustert til 20-21.000 tonn i tredje kvartal.For å redusere risikoen for biologiske problemer i fremtiden er selskapet i ferd med å ferdigstille et eget klekkeri som skal være klar til å levere smolt i fjerde kvartal 2019.Ved åpningen vil selskapet være selvforsynt med smolt.Vil vokseTil tross for utfordringene i fjor, venter selskapet å produsere 30-32.000 tonn laks i år, noe som er på linje med tidligere guiding.Selskapet varslet i rapporten for andre kvartal 2018 at det har store ambisjoner om ytterligere vekst.- Nova Austral ser med stor interesse og oppmerksomhet på den konsolideringsprosessen som den chilenske lakseindustrien har vært igjennom det siste kvartalet med dealer som har involvert Salmones Magallanes, Friosur, og sist Los Fiordos’ overtakelse av Aqua Chile, het det i rapporten.- I den forbindelse utforsker Nova Austral mulige vekstmuligheter, enten organisk eller gjennom M&A (fusjoner og oppkjøp) som kan skape verdier for aksjonærene og investorene, het det videre.I rapporten for tredje kvartal avslørte selskapet at det er i pågående diskusjoner om å kjøpe noen lisenser i Magellan-regionen. Denne prosessen ventes å være sluttført i løpet av inneværende kvartal. Vekstambisjonene er også bakgrunnen for at selskapet, selv om det har kapasitet til det, har holdt tilbake utbytte.- Utbyttet vi holdt tilbake for 2017 vil dekke det meste av kontantutleggene, hovedsakelig kjøpsprisen og kapitalkostnader, skrev selskapet i tredjekvartalsrapporten.