NRC Group med ny Sverige-kontrakt

Kontrakten verdsettes til 210 millioner kroner. 

Børs

Det svenske Trafikverket har i dag tildelt NRC Group-datter NRC Sverige en ny kontrakt for sporrelatert arbeid på forbindelsen mellom Åstorp og Teckomatorp i Sverige. Det skriver NRC Group i en børsmelding mandag.Kontrakten er verdsatt til om lag 221 millioner svenske kroner, tilsvarende 210 millioner norske kroner, og innebærer jernbanetjenester som spor, elektro, signal og telekom, samt grunnarbeid. Arbeidet begynner i februar 2019, og er planlagt for ferdigstillelse i oktober 2021. 

nrc group
nrc sverige ab
Nyheter
Børs