Nye skatteregler gir resultateffekt på 4 mrd.

Regnskapsmessige effekter for DNB ASA vil være en resultateffekt i fjerde kvartal på om lag 4 milliarder

Ved lov av 20. desember 2018 vedtok Stortinget nye skatteregler, med tilhørende overgangsregler, for livsforsikrings- og pensjonsforetak med virkning for 2018.De nye reglene medfører skattlegging av inntekter og kostnader knyttet til eiendeler i kollektivporteføljen og investeringsvalgporteføljen. Overgang til nye regler er regulert i overgangsbestemmelser, hvor skattemessige verdier og forpliktelser per 31. desember 2018 fastsettes i tråd med regnskapsreglene.Det skriver DNB i en børsmelding tirsdag. Basert på DNBs vurdering av de nye skatteregler med tilhørende overgangsregler, vil overgangen gi et skattemessig tap for DNB Livsforsikring. Dette medfører at selskapet vil ha en skatteinntekt på om lag 4 milliarder kroner for 2018. Skattedirektoratet har den 20. desember gitt en prinsipputtalelse på deres forståelse av overgangsreglene som kan oppfattes som avvikende, ifølge DNB. Regnskapsmessige effekter for DNB ASA vil være en resultateffekt i fjerde kvartal på om lag 4 milliarder, som føres som en inntekt under skattekostnader. Det vil ikke være noen kapitaleffekt for DNB konsernet før beløpet eller deler av beløpet eventuelt utbetales som utbytte til DNB ASA.DNB Livsforsikring AS er et heleid datterselskap av DNB ASA.