Ocean Yield kjøper Suezmax-skip

Blar opp nesten en halv milliard.

ocean yield

Ocean Yield har inngått en avtale om kjøp av et moderne Suezmax tankskip, med en 13 år gammel bareboat-charterkontrakt med Okeanis Eco Tankers, ifølge en børsmelding onsdag.Kjøpesummen oppgis til 56,0 millioner dollar, tilsvarende om lag 478 millioner kroner, opplyses det.Kjøpsprisen inkluderer en selgerkreditt på 7,0 millioner dollar, eller om lag 56 millioner kroner, som gir en netto kjøpspris på 49,0 millioner dollar, tilsvarende rundt 419 millioner kroner,Skipet, «Milos», ble bygget i 2016 av Sungdong Shipbuilding i Korea og er et søsterfartøy til «Poliegos», et annet Suezmax-fartøy eid av Ocean Yield.Fartøyet vil leveres til selskapet i første kvartal 2019.Okeanis vil ha opsjoner til å kjøpe skipet i charterperioden.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker