Odfjell Drilling forbereder ny boring

Odfjell Drilling har mandag tatt levering av «Deepsea Nordkapp» fra Samsung Heavy Industries i Korea, opplyses det i en melding. «Deepsea Nordkapp» er en semi-nedsenkbar rigg, som skal brukes i borearbeid for AkerBP, opplyses det. Boreoperasjonene ventes å starte i 2. kvartal 2019, og har en varighet på to år, i tillegg til to opsjoner på ytterligere et år. - Vi er veldig glade for å ta imot Deepsea Nordkapp, og vi gleder oss til å starte arbeidet for AkerBP senere i år. Deepsea Nordkapp er et viktig bidrag til alliansen med AkerBP, og vi er godt rustet til å sikre trygg og effektiv drift, sier Simen Lieungh, administrerende direktør i Odfjell Drilling AS.