PGS-sjefen: - Vi skal ikke hente penger

Konsernsjef Rune Olav Pedersen har ingen planer om emisjon.

Refinansieringen av PGS sin gjeld nærmer seg i 2019, men selskapet har fortsatt ikke planer om å gjøre emisjon kommer det frem på selskapets kapitalmarkedsdag. PGS har obligasjonsgjeld på 212 millioner dollar som forfaller i desember 2020, samt en rullerende kredittfasilitet som må fornyes i september 2020 og et terminlån som utløper i mars 2021.- Planen er for øyeblikket å ikke hente penger (..). Vi må refinansiere gjelden vår, og vi tror vi kan generere positiv kontantstrøm, så planen er å ikke hente egenkapital, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen, ifølge TDN Direkt. Les også: Analytikere forsvarer kursfest i PGS - ser solid oppsidePareto Securities skriver at det er ventet selskapet har 200 millioner dollar tilgjengelig for å betale tilbake gjeld, og får støtte av Carnegie og Sparebank 1 Markets.Meglerhuset mener det ikke er behov for å refinansiere obligasjonslånet, og tror at selskapet har tilstrekkelige kontanter til å betale ned dette. Sparebank 1 Markets mener at refinansieringsrisikoen er overdrevet med nåværende aksjekurs og obligasjonspris, og tror dagens kommentarer fra ledelsen på kapitalmarkedsdagen bør redusere risikoen.Les også: PGS bedre på topp og bunn


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også