Protector-analytiker: - Har levert veldig sterkt

Capital Markets kommenterer siste tall. 

Børs

Protector Forsikring anslår i en oppdatering en vekst i 2019 (eksklusiv boligselgerforsikring) på 14 prosent, godt hjulpet av betydelige prisøkninger. Selskapets brutto forfalt premie i 2018 utgjorde 4.800 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 15 prosent sammenlignet med 2017.Analytiker Kimmo Rämä i Handelsbanken Capital Markets sier til TDN Direkt at Factset-konsensus var en brutto premievekst på 7,6 prosent i 2019, men understreker at det er basert på få estimater.- Factset-konsensus består av tre estimater: en venter flat vekst, en venter 8,5 prosent vekst og den siste venter 14 prosent vekst. Så det er vanskelig å trekke konklusjoner basert på dette, sier han til nyhetsbyrået. Han venter selv 14 prosent vekst i 2019, og viser til at selskapet tidligere har guidet en vekst på under 15 prosent i 2019.Rämä sier det har vært noen bekymringer for premievolumene på grunn av salget av boligselgerforsikringen. På den andre siden annonserte de en stor ny kunde i Storbritannia i desember. Han understreker at Protector fortsetter å rapportere sterk premievekst sammenlignet med sine nordiske peers.- Typisk når man ser på forsikringsselskap så rapporterer de som regel vekst rundt BNP-vekst, mens Protector har levert veldig sterk vekst de siste årene, og de ser nå ut til å fortsette på denne utviklingen, sier han.Protector stiger 5,1 prosent på Oslo Børs tirsdag ettermiddag til 48,50 kroner.

protector forsikring
handelsbanken capital markets
Nyheter
Børs