Protector-sjefen før Q4-tall: - Bra at vi som innsidere taper penger sammen med andre investorer

Protector Forsikring stupte på børsen i fjor. Fredag vil selskapet gjøre noe investorene ikke har sett maken til siden 2007.

Protector Forsikrings snart 12 år lange historie på Oslo Børs var lenge et av de mest imponerende veksteventyrene vi har sett.Fra 2010 og frem til 2018 greide selskapet å kombinere en årlig vekst på nærmere 20 prosent i premieinnbetalingene, samtidig som de velgjorde investorene i form av utbytter og kraftig kursappresiering.- Selskapet har vokst fra 0 til mer enn 4,5 milliarder i omsetning med en gjennomsnittlig ROE på over 20 prosent "Historical to Date", sier Sverre Bjerkeli, CEO hos Protector Forsikring, til Hegnar.noI 2018 ballet problemene på seg for det ekspanderende forsikringsselskapet. Fra toppen, med en kurs på 97 kroner aksjen, var selskapet verdsatt til over 8,3 milliarder. I oktober 2018 var ikke selskapet verdt mer enn omtrentlig 3,3 milliarder kroner.Innsidekjøp og feilslått guidingLa oss spole tilbake til 27.10.2017, altså for omtrentlig 27 måneder siden.Investeringsdirektør Dag Marius Nereng kjøper 17.100 aksjer til 88 kroner og uttaler samtidig at han ikke har noen planer om å selge til 100 kroner.I 4. kvartalsrapporten for 2017, som ble offentliggjort i februar 2018, guidet selskapet på en combined ratio på 92-94 prosent for helåret 2018.Combined ratio er kanskje det viktigste tekniske nøkkeltallet for en forsikringsvirksomhet. Tallet beskriver kravene fra kundene og operasjonelle kostnader som andel av premieinnbetalingene. Hvis dette tallet er over 100 prosent taper selskapet penger på kjernevirksomheten.I mars kjøpte selskapet nærmere 50.000 aksjer der omtrent 41.000 av dem ble overført til ansatte som del av et insentivprogram. Kursen på disse aksjene var 91,16 kroner og de ansatte må sitte på aksjene i to år.I slutten av april 2018 kom 1. kvartalstallene som viste en økning i combined ratioen fra 87,0 til 95,1 prosent år over år. I tillegg guidet selskapet nå en combined ratio for helåret 2018 på >94 prosent, opp fra 92-94 prosent bare tre måneder før.Etter dette fulgte en innsidekjøpsbonanza i mai der Dag Marius Nereng igjen kjøpte aksjer sammen med direktør Bedrift Norge Lars Ola Rambøl, IT-direktør Leonard Bijl, CFO Vibeke Krane og direktør Bedrift og Offentlig Henrik W. Høye.I juli kom 2. kvartalstallene og combined ratio økte fra 90,7 prosent i 2017 til 99,5 prosent i 2018. Guidingen for combined ratio for 2018 ble endret fra > 94 prosent til vesentlig over 94 prosent.I 3. kvartal kom selskapet med en profit warning der de skrev ned balansen med 146 millioner kroner på grunn av komplikasjoner rundt skjeggkre.Skjeggkre er et ufarlig krypdyr som blir mer og mer vanlig i norske boliger, spesielt nybygg. Mange finner det ubehagelig å ha denne type dyr i huset og flere har gått rettens vei for å få rabatt etter å ha overtatt en bolig som var infisert med skjeggkre.Denne effekten gjorde at selskapet leverte en combined ratio på 118 prosent i 3. kvartal. Justert for skjeggkre-nedskrivningen på 146 millioner, endte combined ratio på omkring 100 prosent.Rett før jul valgte selskapet å trekke seg helt ut av boligselgerforsikring, som følge av konkurransefoholdene.For helåret 2018 guidet selskapet i november en combined ratio på omkring 107 prosent, noe som impliserer omkring 116 prosent i 4. kvartalsrapporten som slippes fredag.Selskapet kommer derfor, etter det Hegnar.no har god grunn til å tro, til å levere sitt første år med negativt resultat fra underwriting siden 2007.InvesteringsporteføljenVidere har også investeringsresultatene vært særdeles svake dette året. For Protector Forsikring er denne delen enda viktigere enn for Gjensidige, siden premieporteføljen hos Protector typisk har lengre durasjon. I 2017 kom hele 80 prosent av resultatet fra investeringsporteføljen.Pareto Securities forventer at aksjedelen i investeringsporteføljen ga en negativ avkastning på 14 prosent i 4. kvartal. Total avkastning for hele porteføljen vil komme inn på 0,5 prosent for helåret 2018, tror meglerhuset. Aksjeandelen ble presset så lavt som 11 prosent mot slutten av året, sammenlignet med selskapets mål om 20 prosent.Mangel på kontroll og visibilitet?I lys av utviklingen i 2018 er det nærliggende å stille spørsmålet om Protector-ledelsen har mistet sin evne til å «alltid» levere på uttalte mål. I en årrekke har Protector vært høy og mørk i gudingen, men også levert så det holder.- Jeg vet ikke om mange hurtig voksende selskaper – om noen – på Oslo Børs som har en bedre Guiding Track record enn oss. Dessverre har 2018 ikke vært så bra. At Skjeggkre bidrar til 2018-endringer bør nok kunne karakteriseres som en uforutsett hendelse som vokste meget raskt utover i Q3 og ved inngangen til Q4 og neppe noe å klandre selskapet for, sier konsernsjef Sverre Bjerkeli til Hegnar.no.Flere mener at innsidekjøpene hos ledelsen i Protector de siste 18 månedene illustrerer mangel på kontroll og visibilitet.- Igjen, det understreker at vi i hvert fall selv ikke forutså Skjeggkreet sin «inntreden i markedet». Det er vel også noe bra i at vi som innsidere taper penger sammen med andre investorer og at det motsatte ikke har skjedd her, sier Bjerkeli før han fortsetter. - Kursutvikling og utbytte har samlet sett kanskje bidratt til at vi har 40 doblet verdien på selskapet i denne perioden (historical to date, red.anm). Det er neppe noen selskaper på Oslo Børs som har gjort det bedre tror jeg. Det betyr vel at vi i hvert fall har hatt både god kontroll og visibilitet tilbake i tid. Hva fremtiden bringer er en annen sak.Dyreste «kona har alltid rett»-lærepenge i norgeshistorien?Bjerkeli bruker å holde investeringsråd med sin kone før det gjøres nye investeringer med familiens felleseie.- Jeg og fruen har en lang historie med det såkalte «investeringskompromisset», siden vi har felleseie. Hvis vi skal ta investeringsbeslutninger, har vi et innvesteringskomitemøte. Det første punktet på agendaen er alltid: «Nå kjøper vi flere aksjer», sa Bjerkeli til DN i fjor høst.Aksjene i Protector, som eies gjennom Hvaler Invest, skulle selges senest når kursen nådde 100 kroner. Fra toppen på 97 kroner aksjen, har Hvaler Invests engasjement i Protector Forsikring mistet intet mindre enn 160 millioner kroner i verdi.Er dette norgeshistoriens dyreste «kona har alltid rett»-lærepenge?Bjerkeli om skjeggkre i egen boligSelv om skjeggkre har fått lov til å spise godt av både aksjekurs og balanse hos Protector Forsikring, har sjefen greid å holde sitt eget hjem fri for krypdyret.- Hehe, nei, jeg har ingen skjeggkre i egen bolig. Om jeg hadde hatt det så hadde det heller ikke plaget meg selv om jeg snart skal selge boligen, avslutter Bjerkeli til Hegnar.noProtector Forsikring presenterer resultatene for 4. kvartal 2018, fredag 1. februar kl. 10:00.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også