Protector spår 14 prosent vekst i 2019

Protector Forsikring har nå lagt frem spådommer for 2019.

Protector Forsikring anslår nå en vekst i 2019 (eksklusiv boligselgerforsikring) på 14 prosent, godt hjulpet av betydelige prisøkninger, opplyses det i en melding.Selskapets brutto forfalt premie i 2018 utgjorde 4.800 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 15 prosent sammenlignet med 2017.Brutto forfalt premie i 4. kvartal 2018 endte på 567 millioner kroner. Det tilsvarer en vekst på 5 prosent sammenlignet med samme periode året før.Selskapet meldte like før jul at de har besluttet å avvikle boligselgerforsikring.«Dette innebærer at Boligselgerforsikring i resultatregnskapet fra og med Q4 2018 vil bli presentert separat som resultat av foretaksdel under avvikling. Resultatet av foretaksdel under avvikling presenteres som et netto resultat. Sammenliknbare tall vil bli omarbeidet», heter det i meldingen.Brutto forfalt premie eksklusiv boligselgerforsikring utgjorde i 2018 4.286 millioner kroner og i 4. kvartal 475 millioner kroner. Det tilsvarer en vekst på henholdsvis 19 og 12 prosent sammenliknet med tilsvarende perioder i 2017. Les hele meldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også