Renterally etter fremgang i handelskrigen

Både de lange og de korte rentene stiger fredag.

Fredag norsk kveld stiger både de korte og de lange amerikanske rentene.Nyheter om at Kina har kommet med et forslag overfor USA der kineserne vil øke importen kraftig, sender rentene nordover.Forslaget omhandler et 6-årig program som skal redusere kinesernes handelsoverskudd med USA fra 323 milliarder dollar til null innen 2024, melder Bloomberg.2-åringen legger på seg 5 basispunkter til 2,616 prosent.10-åringen stiger 3,7 basispunkter til 2,788 prosent.30-åringen yielder nå 3,099 prosent, opp 2,2 basispunkter fra torsdag.Rentekurven et fortsatt invertert, men det er allikevel noe normalisering å spore.Forholdet melom 10- og 2-årsrenten er nå 17,2 basispunkter.