Restrukturering i boks for Borgestad

Christen Knudsen. Foto: Finansavisen.

Borgestad oppdaterer markedet.

For en stund tilbake gikk det frem at Borgestad har inngått avtaler om gjennomføring av restrukturering. Restruktureringen med bytte av aksjer for samtlige minoritetsaksjonæren i Macon AB, Mektec i Gävle AB, Gl Contracting AS, Ag Port Oy og Tekmur Oy mot aksjer i Höganäs Borgestad Holding AB er nå gjennomført, går det frem av en melding.Höganäs Borgestad Holding AB er nå eiet med 61,8 prosent av Höganäs Borgestad AB og 38,2 prosent av minoritetsaksjonærene.