- Resultatsesongen kan avgjøre nyttårsrallyets skjebne

Sjefstrateg peker på det «ekstra spennende».

Børs

Med tallene fra Citigroup i går er resultatsesongen i USA nå i gang.Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management mener utfallet av resultatsesongen kan avgjøre nyttårsrallyets skjebne.Tallene fra Citigroup ble iallfall tatt godt imot på Wall Street, ettersom aksjen steg 4,0 prosent mandagKursoppgangen så langt i 2019 har, slik Lie ser det, vært drevet av fem faktorer.

    redusert resesjonsfrykt i USA etter en «perfekt» arbeidsmarkedsrapport for desemberstørre vilje til fleksibilitet rundt normalisering av pengepolitikken fra den amerikanske sentralbankenpositive signaler fra handelsforhandlingene mellom USA og Kinahøyere oljepriser og svakere dollaroversolgte aksjer etter kursfallene i desember.
- For at børsoppgangen skal fortsette, må vi trolig få flere gode nyheter relatert til handelsforhandlingene, flere duete signaler fra Federal Reserve eller tegn til stabilisering i makrobildet, skriver Lie i en kommentar Hegnar.no har fått tilgang til.ISM-svakhet et vendepunkt?Han tror det vil ta litt tid før noe mer konkret kommer ut av dialogen mellom USA og Kina.- Samtidig vil bedret stemning i finansmarkedene og lavere resesjonsfrykt i USA etterhvert dreie Feds og investorenes fokus mot muligheten for kommende rentehevinger, noe som igjen kan utfordre risikoviljen og kursutviklingen i aksjemarkedet. Vi tror også at makrobildet og inntjeningsutsiktene kan bli noe verre før det blir bedre, og derfor blir resultatsesongen ekstra viktig dersom børsoppgangen skal få fotfeste, fortsetter sjefstrategen.Lie merker seg at ISM-indeksene for industrien og tjenesteytende sektor falt vesentlig mer enn forventet i desember. - Spørsmålet er om dette reflekterer et vekstvendepunkt som også vil komme til syne i selskapenes guiding for utsiktene fremover. Dominerer usikkerheten, vil dette kunne føre til tar vekstfrykten gjenoppstår blant investorene, mens betryggende signaler vil kunne støtte aksjeoppgangen, sier Danske Bank-Merker Trump-toll på pungen?Resultatvarselet fra Apple har satt en støkk i investorene. Før varselet var forventet eps-vekst (resultat per aksje) for S&P 500-selskapene 12,4 prosent, mens den nå er nede i 10,6 prosent.- Likevel går vi altså mot 5. kvartal på rad med tosifret eps-vekst i S&P 500, og energisektoren ventes å vise vei med 73 prosent resultatvekst. Omsetningsveksten for S&P 500-selskapene ventes til 6,0 prosent, sier Lie.Sjefstrategen vil i løpet av resultatsesongen se etter hva selskapene vil si om konsekvensene av handelskrigen.- Dette gjelder både på etterspørselsiden, med tanke på svakere global vekst, men også evt. signaler om marginpress, som følge av høyere lønnsvekst, stigende renter og ikke minst økte priser på innsatsfaktorer som følge av Trumps tariffer. Vi vil også se om selskaper har gjort endringer i sine «supply chains» for å omgå tariffene, forteller han.- Ekstra spennende selskaperLie påpeker videre at selskaper med omsetning eksponert mot offentlig sektor kan rapportere om lavere omsetning grunnet «government shutdown», noe som spesielt gjelder teknologisektoren.Ellers mener han Caterpillar er en god pekepinn på global etterspørsel.- Semiconductors (halvlederprodusenter) opplevde store kursfall allerede før Apple varslet om omsetningssvikt i Kina. Samsung har allerede varslet om lavere etterspørsel etter halvledere, og derfor blir selskaper som Intel og Nvidia ekstra spennende å følge. Bankene kommer også ofte med beskrivelse av hva de ser i global økonomi, avslutter strategen.

christian lie
danske bank
handelskrig
federal reserve
s&p 500
apple
caterpillar
intel
nvidia
resultatsesong