Ser trygghet i Fredriksens utbyttemaskin

Pareto lanserer aksjen som en relativt trygg havn.

Fra starten av august i fjor til utgangen av desember raste aksjekursen til USA-noterte Ship Finance – John Fredriksens skipseiende selskap – med hele 30 prosent.Siden har aksjen hentet seg noe inn igjen med en økning på vel 15 prosent. Til tross for den seneste kursoppgangen, mener Pareto Securities at utbytteyielden fortsatt er på et svært attraktivt nivå.«I en periode med makroøkonomisk usikkerhet kan Ship Finance tilby ordrereserve med solide motparter og utbytteutbetalinger med, etter vår syn, begrenset risiko», skriver analytikerne Eirik Haavaldsen og Wilhelm Flinder i en fersk rapport. Analytikerduoen mener derfor at selskapet, med en nåværende utbytteyield på rundt 11,7 prosent, er et relativt sikkert sted å gjemme seg i de usikre tidene som råder, og har derfor besluttet å oppgradere aksjen til kjøp fra hold.Det uendrede kursmålet på 14,5 dollar vitner om en potensiell oppside på nær 20 prosent.ContainergigantPareto-analytikerne skriver at 2018 var «all about» containerskip for det Fredriksen-kontrollerte selskapet.Gjennom fjoråret kjøpte Ship Finance 24 containerskip av varierende størrelse gjennom fire transaksjoner, og nær doblet containerskipsflåten til totalt 47 skip.Samtidig førte skipshandlene til en økning i ordrereserven på rundt 1,2 milliarder dollar, tilsvarende 10,1 milliarder kroner.Skipene er leid ut til verdens største container-rederier, deriblant Maersk, MSC, MOL og Evergreen.«(..) så vi ser ikke mye risiko her heller», skriver Haavaldsen og Flinder som har økt estimatene sine for å reflektere de nye avtalene.Videre påpeker analytiker-duoen at bankene har blitt mer selektive når det gjelder hvem de vil finansiere, noe som åpner markedet opp ytterligere for selskaper som Ship Finance.Venter stabile utbytterSelskapet som ledes av Ole B. Hjertaker har betalt utbytter til aksjonærene i 59 kvartaler på rad.Siden 2004 har aksjonærene med Fredriksen i spissen mottatt mer enn to milliarder dollar, eller rundt 17 milliarder kroner, totalt i utbytte.Pareto venter at det kvartalsvise utbyttet på 0,35 dollar pr. aksje vil opprettholdes.«Dets kontraktsfestede inntekter burde være mer enn nok til å forsvare det nåværende utbyttenivået. Kontantbufferen forblir sunn», mener Pareto.Meglerhuset tror også selskapet vil vokse videre, noe Hjertaker ved gjentatte anledninger har uttalt er ambisjonen, og understreker at de ikke vil bli overrasket om det blir gjort flere investeringer i tanksegmentet.«Nå som fleste tradisjonelle långiverne trekker seg tilbake, tror vi Ship Finance vil fortsette å annonsere oppkjøp til attraktive nivåer(..)», oppsummerer Haavaldsen og Flinder.I tillegg til 47 containerskip, eier selskapet ni tankskip, 22 tørrlastskip og 8 offshorefartøy.