Solide tall fra Gjensidige

Gjensidige Forsikring - Foto: Scanpix
Børs

Gjensidige Forsikring melder om et resultat etter skatt på 1.304,2 millioner kroner i 4. kvartal 2018, mot 1.002,1 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 604 millioner kroner.Resultat per aksje ble 2,61 kroner, mot 2,01 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 1,21 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 1.661,2 millioner kroner, sammenlignet med 995,5 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 591 millioner kroner.Premieinntektene fra skadeforsikring beløp seg til 6.081,2 millioner kroner, sammenlignet med 5.969,5 millioner kroner i 4. kvartal 2017. Her hadde analytikerne på forhånd ventet 6.023 millioner kroner.Sum driftsinntekter endte på 6.592,9 millioner kroner, mot 6.492,3 millioner kroner i samme periode året før.- Forbedringen i forsikringsresultatet fra fjerde kvartal 2017 var et resultat av betydelig høyere avviklingsgevinster, som en følge av en grundig gjennomgang av våre skadereserver. I tillegg bidro premievekst og bedre underliggende lønnsomhet, særlig for motorvogn i Norge, til resultatforbedringen. Vår virksomhet utenfor Norge viser fortsatt god fremgang, og vår strenge kostnadsdisiplin har ført til en nedgang i kostnadsandelen, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i en kommentar.2018For hele 2018 satt Gjensidige igjen med et resultat før skatt på 4.265,0 millioner kroner, ned fra 5.216,8 millioner kroner året før.Resultatet per aksje endte på 7,44 kroner, ned fra 9,05 kroner i 2017.Premieinntektene vokste i 2018 til 24.052,8 millioner kroner, fra 23.398,3 millioner kroner året før.Selskapet foreslår et utbytte på 7,10 kroner.- For 2018 er vi ikke fornøyde med de underliggende resultatene, selv når de justeres for ekstraordinære væreffekter. Det foreslåtte aksjeutbyttet er likevel på nivå med fjorårets, og bekrefter vårt løfte om å tilstrebe et høyt og stabilt nominelt utbytte til våre aksjonærer, sier Baastad.Her er rapporten og presentasjonen.

gjensidige forsikring
Nyheter
Børs