Sterk mann kjøper mer i Jinhui

Rederiets sterke mann laster opp med nye aksjer.

Jinhui Shipping - bildet er hentet fra selskapets Q3-rapport 2012

Styreleder Siu Fai Ng i Jinhui Shipping har kjøpt 11.757 aksjer i selskapet til snittkurs 7,8222 kroner, går det frem av en børsmelding.Ng ga dermed knapt 92.000 kroner for aksjene.Etter dette har Ng og konen 4.781.673 aksjer i selskapet.Ng har også indirekte interesser i Jinhui gjennom Jinhui Holdings Company Limited og Fairline Consultants Limited.Førstnevnte er rederiets kontrollerende aksjonær med 55,69 prosent eierandel.Fairline Consultants eier 38,72 prosent av Jinhui Holdings og har direkte interesser 0,36 prosent av Jinhui Shipping.