Stor forskjell på norske banker i etikkundersøkelse

Det er store forskjeller på norske bankers etikk og bærekraft, ifølge en fersk undersøkelse.

Det er Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender (FIVH) som står bak undersøkelsen Etisk bankguide , der bankene måles på hele 1.012 kriterier innen 14 ulike områder.Med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig informasjon, tar undersøkelsen for seg bankenes retningslinjer. Det inkluderer tilslutning til internasjonale standarder på områder som korrupsjon, skatt, klima, miljø og rettigheter.Undersøkelsen er lik den internasjonale Fair Finance Guide, som ble lansert i Nederland i 2009 og nå finnes i ni land.– Det kan gi dårlig smak i munnen å oppdage at sparepengene dine går til finansiering av våpenhandel eller til miljøødeleggelser du ikke står inne for. Nettguiden gir god veiledning til forbrukere som er opptatt av etikk og bærekraft, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.Dårlige på likestillingHvordan bankene scorer i undersøkelsen avhenger blant annet av hvilke krav bankene stiller til selskapene de låner ut penger til eller investerer i.I undersøkelsen scorer for eksempel Sparebanken Vest 100 prosent under temaet våpen, mens Danske Bank scorer 34 prosent.– Det skyldes i stor grad at bankene har ulik tilnærming til våpenhandel. Sparebanken Vest har retningslinjer for å ikke investere eller gi lån til selskaper involvert i forsyning av våpen og militært utstyr til land omfattet av FNs våpenembargo. Danske Bank stiller imidlertid ingen slike krav og oppnår dermed en lav score, opplyser leder Anja Bakken Riise i FIVH til NTB.Bankene scorer jevnt over lavest i kategorien likestilling og kjønn, med et gjennomsnitt på 47 prosent. 8 av de 14 bankene havner under 50 prosent.Halvparten av bankene havner under 50 prosent innen klimaendringer, mens i kategorien korrupsjon scorer ni banker over 80 prosent. Det er det høyeste snittet i undersøkelsen.Tar etikk på alvorI likhet med fjoråret er det Cultura Bank som topper undersøkelsen, med en totalscore på 98 prosent. Like bak følger Storebrand med 81 prosent. Begge har økt sin totale score med henholdsvis 1 og 2 prosent fra det foregående året.Sparebank 1 Nord-Norge hadde størst tilbakegang fra i fjor, fra 47 til 34 prosent.Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås sier at Sparebank 1 Nord-Norge selvfølgelig ikke er fornøyd med å havne så langt ned på lista, men han understreker at de jobber langsiktig og seriøst for å nå de bærekraftige målene.– Vi rangeres dessuten høyere på en del andre målinger, og synes det er bra at det er rettet oppmerksomhet på disse temaene, sier han.SpareBank 1 SR-Bank scorer nest lavest i årets undersøkelse med en totalscore på 35 prosent. Konserndirektør Thor-Christian Haugland understreker at de tar etikk og bærekraft på dypeste alvor. De satte i fjor i gang en rekke tiltak og han sier det vil skje mer det kommende året(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også