Tankmarkedet: En helt annen verden

Selv om tankratene faller noe tilbake, er markedet som natt og dag sammenlignet med samme tid i fjor.

Ikke overraskende har tankmarkedet roet seg noe sammenlignet med før nyttår da det var full fyr på flere fronter.Avkjølingen skyldes reduserte råoljevolumer etter at OPEC+ besluttet å kutte produksjonen med 1,2 millioner fat pr. dag, i starten av desember.For de store VLCC-ene – Very Large Crude Carrier – ligger dagratene nå på 41.600 dollar, ifølge Clarksons Platou, mens Suezmax-ratene vaker i underkant av 40.000 dollar pr. dag.For disse tanksegmentene har ratene falt henholdsvis 34 og 16 prosent den seneste måneden.Annen verdenRatene er imidlertid fortsatt på et svært bra nivå som gjør at rederne tjener gode penger, selv etter at renter og avdrag er betalt.Sammenligner man med samme tidspunkt i fjor da ratene lå på rundt 13.000 dollar dagen er det en helt annen verden.Clarksons Platou skriver i en oppdatering at utsiktene for 2019 ser lovende ut med tanke på å opprettholde solide rater gjennom vinteren.«Andre halvår 2019 ser veldig interessant ut», skriver meglerhuset.Aframax-ratene ligger på tett opp til 40.000 dollar pr. dag.Plaster-effektenAnalytiker Petter Haugen i Kepler Cheuvreux mente i desember at OPEC-kuttet ville være som å rive av et plaster.- Selv om kuttet gjør vondt på kort sikt, er det høyst støttende på medium til lang sikt ettersom det kort og godt flytter mer produksjon fra Midtøsten til USA, skrev han i en oppdatering.Haugen viste til at VLCC-er fra USA til Asia seiler en strekning på 15.000 nautiske mil, mens distansen fra Midtøsten til Asia kun er på 6.000 nautiske mil.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker