Tidspunkt klart for Schibsted-fisjon

Schibsted vil etter fisjonen eie 65 prosent av MPI, og har intensjon om å selge fem prosent av MPI-aksjen i markedet, avhengig av markedsforhold.

Børs

Styret i Schibsted har i samsvar med vedtaket fra september 2018 vedtatt å foreslå å fisjonere sin internasjonale «online classifieds»-virksomhet til fordel for et eget børsnotert selskap (referert til som MPI).Det skriver selskapet i en børsmelding torsdag.Videre melder selskapet at MPIs første handelsdag ventes å bli 10. april 2019. 1 serie A-Schibsted-aksje vil gi rett til 1 serie A-MPI-aksje. 1 serie B-Schibsted-aksje vil på samme måte gi rett til 1 serie B-MPI-aksje.Videre melder selskapet at seperasjonen vil bedre de to enhetenes evne til å forfølge ulike vekststrategier. Adskillelsen skal også øke hver enkelt selskaps evne til å øke langsiktig verdi, bedre forretning og tiltrekke og beholde talent innad i virksomheten.Schibsted og MPI vil ha et mål over tid for netto rentebærende gjeld delt på ebitda på mellom 1 til 3. MPI vil forsøke å oppnå samme forhold på mellom 1 og 4, men dersom den er over 3 skal det settes en plan for å få gearingen ned til under 3 innen en definert periode, heter det.Etter fisjonen vil 35 prosent av aksjene i MPI utstedes til aksjonærene i Schibsted, hvor eiere av serie A-aksjer vil motta én MPI-aksje for hver A-aksje i Schibsted, og tilsvarende vil skje for eiere av B-aksjer. Schibsted vil etter fisjonen eie 65 prosent av MPI, og har intensjon om å selge fem prosent av MPI-aksjen i markedet, avhengig av markedsforhold.

schibsted
fisjon
Nyheter
Børs