Tigergutt med storsmell - har tapt milliarder

Flaks hvis papirtapet er begrenset til 4,4 milliarder.

Børs

Ole Andreas Halvorsen er en av de mest suksessfulle etterfølgerne til Julian Robertson i hedgefondet Tiger Fund. Marinejegeren fra Østfold, bedre kjent som Tigergutt, har ikke vært like heldig med sin investering i konglomeratet General Electric (GE).Fondet hans, Viking Global, anskaffet sine første aksjer i GE i Q2 2018. Det kommer frem av deres rapportpliktige portefølje (også kjent som 13F) til amerikanske kredittmyndigheter, SEC.I slutten av Q2 utgjorde GE 5,33 prosent av denne aksjeporteføljen. I denne perioden sto aksjen mellom 12,75 og 15,30 dollar. I Q3 doblet fondet antall aksjer i GE, til å utgjøre 8,28 prosent av porteføljen. Dette var gjort til priser mellom 11 og 14 dollar.I slutten av Q3 var Viking Global den femte største institusjonelle aksjonæren i GE med 2,78 prosent, ifølge tall fra Nasdaq.Stortap for TigerguttDen siste tiden har GE fått juling på Wall Street, og ved børsslutt torsdag kveld sto aksjen i 8,05 dollar.Snittkursen til Viking er ikke offentliggjort, men ut fra en best-case scenario hvor alle aksjene ble anskaffet til lavest mulig pris, vil tapet utgjøre omtrent 510 millioner dollar, tilsvarende 4,4 milliarder kroner.I et worst-case scenario, vil tapet utgjøre omtrent 877 millioner dollar, tilsvarende omtrent 7,59 milliarder kroner.Et base-case scenario med snitt av de to periodene ville det gitt et tap på 694 millioner dollar, tilsvarende seks milliarder kroner.Store utfordringer for GEGE har den siste tiden hatt store utfordringer. Dette gjelder blant annet store nedskrivninger i deres største segment, Power, økte reserver til helseforsikringer og et stort pensjonsunderskudd.Dette har resultert i at aksjen har falt fra 30 dollar i starten av 2017 til 8,05 dollar i går kveld, selskapet har byttet toppsjef to ganger på kort tid og utbyttet har blitt kuttet fra 0,96 dollar per år til 0,01 dollar.

general electric
ole andreas halvorsen
Nyheter
Børs