Urealisert tap på 101,3 millioner for Vistin Pharma

Torsdag takket Torbjørn Kjus for seg. Fredag ble det klart at veddemålet til Kjus og Øystein Stray Spetalen så langt har gått på en kjempesmell.

Torsdag ble det kjent at oljeguru Torbjørn Kjus har valgt å trekke inn årene fra Vistin Trading etter kun seks måneder i jobben.I en SMS til Finansavisen torsdag ettermiddag skrev Kjus at oppstarten av selskapet hadde vært mer krevende enn ventet.«Både oljemarkedet og de andre energimarkedene har de siste måneder vært meget turbulente og gjort det vanskelig for oppstarten av et nytt trading-selskap», skrev Kjus, og innrømmet at selskapets posisjoner har fått merke den kraftige uroen som har herjet oljemarkedet de siste månedene.«De posisjonene vi har tatt i markedet priser ikke før ute i 2020, men er likevel blitt negativt påvirket av turbulensen vi har sett i oljemarkedet i høst. Dette har gjort det vanskelig mhp videre utvikling av selskapet. Jeg vil nå se meg om etter noe annet å gjøre fremover», skrev han.Rett før jul besøkte Kjus HegnarTV for å fortelle om satsingen. Se sendingen her. Av en oppdatering fredag fremgår det at det foreløpige tapet er på over 100 millioner kroner. KjempesmellPosisjonene som er inngått er en rekke finansielle derivatkontrakter der målet er å utnytte de kommende IMO-reguleringene i shipping som trer i kraft 1. januar 2020. Hypotesen er at prisen for olje med høyt svovelinnhold vil falle, mens prisene for olje med lavt svovelinnhold vil øke.Verdiene av disse derivatene har foreløpig gått helt feil vei.I oppdateringen skriver selskapet at mark-to-market-verdien av disse var på minus 85 millioner kroner pr. 31. desember, noe som vil bli bokført som et urealisert finansielt tap i 2018.Tredje januar var den negative verdien økt til 101,3 millioner kroner.Dette blir imidlertid først gjort opp når Vistin velger å tre ut av kontrakten eller ved utløp i utgangen av 2020.Ved utgangen av 2018 hadde selskapet satt av 163,5 millioner kroner som sikkerhet til motparten. Omlag 20 prosent av den totale eksponeringen skal settes av til dette formålet, hvilket betyr at Vistins totale eksponering er på nær 820 millioner kroner. Selskapet skriver i meldingen at det er i en prosess med å vurdere Energy Trading-virksomheten og at det vurderes hva som skal gjøres med de finansielle posisjonene.