- Utsiktene fremover er på ingen måter rosenrøde

DNB Markets' makroøkonom Ole A. Kjennerud tror handelskrigen mellom USA og Kina trolig vil eskalere ytterligere.

Pilene peker ned på børsene i Kina etter PMI-tall onsdag.Caixin PMI for industrien falt med 0,5 poeng til 49,7 i desember, som er det laveste nivået på indeksen siden mai 2017. Nedgangen var drevet av et fall i ordreindeksen, som også falt under 50.«I utgangspunktet er PMI-er konstruert slik at 50 markerer et skille mellom vekst og fall i aktiviteten, men det gjelder neppe for Kina. Uansett vitner tallene om at veksttakten verdens nest største økonomi er avtakende, delvis som følge av svak ordreinngang fra utlandet, men også fordi innenlandsk etterspørsel har utviklet seg svakere», heter det i morgenrapporten fra makroøkonom Ole A. Kjennerud i DNB Markets.«Utsiktene fremover for Kina er på ingen måter rosenrøde. Handelskrigen mellom USA og Kina vil trolig eskalere ytterligere, til tross for at Donald Trump i romjulen tvitret at han så stor fremgang i samtalene med Kina», fortsetter han.Spøker for avtaleDe to landene ble enige om våpenhvile i 90 dager på G20-møtet i slutten av november, men Kjennerud anser det som nokså usannsynlig de i løpet av denne perioden vil klare å komme frem til en avtale.«Amerikanske importører har brukt store deler av 2018 til å fremskynde import fra Kina, slik at Kinas eksport til USA faktisk har vært sterkere enn normalt. Uavhengig av om det blir en avtale eller ikke, ligger det derfor an til at Kinas eksport blir noe svakere fremover, som er understøttet av den svake utviklingen i eksportordrene i innkjøpsjefindeksen», skriver han.At innenlandsk etterspørsel også utvikler seg svakere, henger delvis ifølge makroøkonomen på laber forbruksvekst, og delvis på at boligmarkedet har roet seg ned.«Sistnevnte er villet av myndighetene, og skyldes et ønske om mindre spekulasjon i boligmarkedet. Førstnevnte skyldes en kombinasjon av rask oppgang i husholdningenes gjeldsbetjeningskostnader og svakt bilsalg som følge av avgiftsendringer».På den positive siden har myndighetene ifølge Kjennerud tatt en rekke grep for å forhindre at veksten skal bremse for mye. Offentlige investeringer er på rask vei opp, og myndighetene har satt av store midler for å støtte nye infrastrukturprosjekter i inneværende år. Samtidig har Beijing kuttet gitt betydelige skattekutt til husholdninger og bedrifter i et forsøk på å stimulere den «private» delen av økonomien. Banker har blitt beordret å øke andelen lån til små og mellomstore bedrifter.Viktigst denne ukenAv nøkkeltall denne uken blir den viktigste begivenheten ifølge DNB Markets-økonomen fredagens sysselsettingstall fra USA, som er ventet opp med 180 000 i desember, etter noe skuffende utvikling i november.Timelønningene er ventet å stige med 0,3 prosent fra måneden før, som i så fall vil bidra til en liten nedgang i årsveksten til 3 prosent.«Om dette slår til, vil det understøtte Feds syn om at det nominelle bildet holdes i sjakk til tross for høy kapasitetsutnyttelse. Om noe, tilsier det at Fed vil bremse litt i innstrammingen i pengepolitikken. Vi venter tre hevinger i år, mot fire hevinger i fjor», skriver Kjennerud i rapporten.