AF Gruppen knaller til

Eierne kan glede seg.

AF Gruppen hadde et resultat etter skatt på 323 millioner kroner i 4. kvartal 2018. I samme kvartal året før var resultatet 274 millioner kroner.Resultat per aksje ble 2,79 kroner, mot 2,34 kroner ved samme korsvei i fjor.Presentasjonen kan du se LIVE her fra klokken 08:30. Resultatet før skatt ble 373 millioner kroner, sammenlignet med 310 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet (EBIT) ble 363 millioner kroner, mot 297 millioner kroner året før.EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) kom inn på 412 millioner kroner, opp fra 343 millioner kroner i samme periode i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 5.656 millioner kroner, sammenlignet med 4.296 millioner kroner i 4. kvartal 2017.Saftig utbytteGod ordreinngang i løpet av 2018 ga en ordrereserve på 21.541 millioner kroner ved utgangen av året, opp fra 19.773 millioner kroner året før.Styret foreslår et utbytte på 5,00 kroner per aksje til utbetaling 1. halvår 2019, det vil si over 63 prosent av 2018-resultatet (7,88 kroner per aksje).- Vårt resultat for 2018 viser at vi er på god vei til å nå våre ambisjoner om lønnsom vekst og en omsetning på 20 milliarder i 2020. Vi har i 2018 hatt betydelig organisk vekst både innen Anlegg og Bygg. I tillegg legger oppkjøpet av vestlandsentreprenøren HTB i 4. kvartal, og den svenske entreprenøren HMB etter årets slutt, et godt grunnlag for strukturell vekst fremover, sier konsernsjef Morten Grongstad i en kommentar.Rapporten her.


Les også