AF Gruppen skal bygge hotell

Skal bygge nytt Nordic Choice Hotel.

AF Gruppen har inngått avtale med Hasle Linje 2 AS (Höegh Eiendom og AF Eiendom) om bygging av et nytt Nordic Choice Hotel og kontorbygg på Hasle.Avtalen omfatter bygging av hotell og kontorbygg på seks etasjer samt felles kjeller over to plan. Totalt bruttoareal er ca. 21.000 kvadratmeter.Bygget blir gjennomført som en totalentreprise og har en verdi på 490 millioner kroner.Byggestart er 1. kvartal 2019 med ferdigstillelse i 1. kvartal 2021.


Les også