Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

I dagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Solon Eiendom mens Arcus og Kongsberg Automative ender opp med en salgsanbefaling.- Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Solon Eiendom, og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. På kort sikt beveger aksjen seg i en rektangelformasjon. Et brudd opp gjennom taket av denne vil utløse et kjøpssignal. Volumbalansen er positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen er maksimalt positivt på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Arcus ga salgssignal fra en rektangelformasjon i november, og negative investorer har fortsatt å presse kursen ned. Støtten ved 40,20 kroner ble brutt fredag. Dette signaliserer videre nedgang, og mangel på ny støtte øker risikoen. Positiv volumbalanse indikerer økende optimisme, at mange mener at kursen begynner å bli billig. Et brudd over 40,20 kroner vil åpne for videre oppgang. Vurdering: Salgskandidat, skriver analytikeren.- Kongsberg Automotive ASA ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har solgt til stadig lavere kurser for å komme seg ut av aksjen, og indikerer en negativ utvikling for bedriften. Trenden har en årlig falltakt på 25 prosent. Aksjen har motstand ved cirka 7.40 kroner. Det er lite støtte under dagens nivå. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også