Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Entra og Storebrand.- Entra viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Det er lite motstand over dagens nivå. Aksjen har støtte ved cirka 119 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Storebrand har ingen klar trend på mellomlang sikt, men viser en sterk utvikling på kort sikt. Etter kursbunnen i desember, ligger aksjen i en stigende trend i det kortsiktige chartet. Kursen har nylig brutt motstanden ved 67,70 kroner, noe som åpner for vider oppgang mot neste motstandsnivå ved 70 kroner. Et brudd opp gjennom 70 kroner vil utløse et langsiktig kjøpssignal. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene og styrker aksjen på kort sikt. Styreleder Didrik Munch kjøpte 12.000 aksjer 25. februar. Selskapet er dermed klart positivt på innsidehandler. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.