Analytikerne forventer fall i inntjeningen i første kvartal

Etter at omtrent halvparten av selskapene har lagt frem tall for fjorårets siste kvartal, har resultatene vært omtrent som ventet. Men analytikerne spår nå fall i inntjeningen blant selskapene i S&P 500 for første kvartal.

Per 4. februar hadde 46 prosent, eller nesten halvparten, av selskapene i S&P 500 lagt frem kvartalstall for fjorårets siste kvartal, ifølge Factset.70 prosent har rapportert inntjening bedre enn ventet, mot 5-årssnittet på 71 prosent.På sektornivå er det spesielt teknologi (87 prosent) og Industri (85 prosent) som har overgått estimatene, ifølge Factset.Det gjennomsnittlige selskapet i S&P 500 har rapportert 3,5 prosent bedre enn ventet, noe som er vesentlig svakere enn 5-årssnittet på 4,8 prosent.Selskapene rapporterer om en inntjeningsvekst år-over-år på 12,4 prosent, mot ventet 12,2 prosent ved årsskiftet. Fjorårets siste kvartal vil bli det første kvartalet siden Q4 2017 der inntjeningsveksten kommer inn på mindre enn 20 prosent, ifølge Factset.62 prosent av selskapene i den brede indeksen har rapportert om en omsetning bedre enn ventet, mot 5-årssnittet på 60 prosent.Det gjennomsnittlige selskapet i S&P 500 har rapportert 0,8 prosent høyere omsetning enn ventet, mot 5-årssnittet på 0,7 prosent, ifølge Factset.GuidingAv de 42 selskapene som har lagt frem tall og samtidig guidet om inntjening per aksje for første kvartal, justerte hele 79 prosent guidingen ned, mot 5-årssnittet på 71 prosent.Nå forventer analytikerne en nedgang år-over-år hva gjelder inntjening i første kvartal. Ifølge Factset vil gjennomsnittsselskapet legge frem enn inntjening (per aksje) som er 0,8 prosent lavere enn første kvartal 2018. Dette blir det første kvartalet man sammenligner resultater med like skattesatser år-over-år.For helåret 2019 forventer analytikerne 5,6 prosent inntjeningsvekst. Det er greit å ha i bakhodet når en vet at S&P 500 er opp 9,2 prosent så langt i år.PrisingPris/earnings (p/e) basert på de siste 12 måneders inntjening for S&P 500 er nå 18,7, mot 10-årssnittet på 17,5.P/e basert på estimert inntjening de neste 12 månedene ligger nå på 15,7, sammenlignet med 10-årssnittet på 14,6, ifølge Factset.


Les også