- Blir neppe noen markedsdriver

Erik Johannes Bruce og Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets om dagens viktigste.

Børs

Den andre utgaven av det tyske BNP-tall for 4. kvartal blir mer interessant enn vanlig, ifølge økonomene i Nordea Markets.«De foreløpige beregningen viste en vekst på 0,2 prosent over kvartalet og dermed unngikk Tyskland en resesjon. I alle fall hvis de foreløpige tallene blir bekreftet i dag», skriver Erik Johannes Bruce og Nick Pausgaard Fisker i morgenrapporten.Vi har imidlertid fått en del dårlige tall som ifølge duoen kan tyde på det gikk svakere i 4. kvartal enn de foreløpige tallene viste.«Vi kan derfor ikke utelukke at Tyskland faktisk var i en resesjon, noe som helt klart vil forsterke det allerede negative synet på tysk økonomi», skriver de.Konsensus venter en vekst på 0,1 prosent over kvartalet, og Nordea Markets tror det blir 0. Verdt å få med segRett etter de tyske tallene kommer annen utgave av Euro-tallene for 4. kvartal. Konsensus venter en vekst på 0,2 prosent over kvartalet, i tråd med de foreløpige tallene.«Verd å få med er også de europeiske sysselsettingstallene for 4. kvartal», skriver Bruce og Pausgaard Fisker.I kveld holder Norges Banks sentralbanksjef Øystein Olsen sin årstale. Det er en av de få taler Norges Bank publiserer.«Målet er å diskutere generelle økonomisk problemstillinger, men utviklingen i norsk og global økonomi blir nok også berørt. Norges Bank ønsker ikke å sende noen signaler om renteutviklingen i talen, men markedet kommer til å lete etter signalene», skriver Nordea Markets-økonomene.I 2012 feiltolket markedet det de trodde var signaler fra sentralbanken.«Olsen er nok passe vag når han snakker om den økonomiske utviklingen for å unngå noe slikt selv om han må nevne at den globale usikkerheten er stor. Talen blir neppe noen markedsdriver», skriver Bruce og Pausgaard Fisker.Nøkkeltall fra USAVi får også de amerikanske detaljhandelstall for desember. Konsensus venter en marginal økning på 0,1 prosent over måneden, en tidel lavere vekst enn i november.«Lavere bensinpriser bidrar nok til en relativt svak vekst. Som vanlig burde man fokusere på detaljhandelen utenom bensin, eventuelt den såkalte kontrollgruppen, som burde vise litt bedre vekst», avslutter de to økonomene.

nordea markets
erik bruce
Nick Pausgaard Fisker
Nyheter
Børs