Børsuroen før jul førte til kraftig inntektsfall for ABG

Et stengt marked for primærtransaksjoner nær halverte resultatet til ABG Sundal Collier.

- ABG Sundal Collier gikk inn i det siste kvartalet av 2018 med en solid transaksjonspipeline fullt med mandater som skulle bli ferdigstilt før utgangen av året, innleder konsernsjef Knut Brundtland i meglerhusets fjerdekvartalsrapport.Som kjent ble fjerde kvartal svært utfordrende i finansmarkedene, og flere transaksjoner ble dermed kansellert eller utsatt.- Markedsforholdene, som reflekterte frykt for en resesjon, investorbekymringer knyttet til sannsynlige rentehevinger fra Federal Reserve, risikoen for en global handelskrig og usikkerhet knyttet til Brexit, stengte markedet for primærtransaksjoner, slår Brundtland fast.Inntektene til meglerhuset falt med hele 27 prosent i fjerde kvartal fra samme kvartal året før, til 294 millioner kroner.Resultatet etter skatt beløp seg til 48 millioner kroner, etter en nedgang på nesten 50 prosent fra 90 millioner kroner i samme periode året før. For året som helhet var inntektsfallet på 11 prosent, mens resultatfallet var på 39 prosent. Trosset børsuro- Selv om Q4-inntektene våre, på grunn av de nevnte årsakene, kom inn godt under fjoråret, er jeg glad for å kunne notere at vi var i stand til å fullføre en meningsfull mengde business i et utfordrende miljø, sier Brundtland. Meglerhuset plasserte blant annet et obligasjonslån for Songa Container på 1,1 milliarder kroner i slutten av november, etter at primærmarkedet for high yield-obligasjoner i prinsippet var stengt. Da Hegnar.no intervjuet ABG-sjefen i midten av desember var han svært offensiv tross de urolige markedsforholdene. - Det har vært vanskeligere å gjøre dealer, men vi får det til, sa han.Videre sa han at han trodde 2019 ville bli bedre, og at markedene snarlig ville komme tilbake til normalen. Styret foreslår et utbytte på 0,20 kroner per aksje, noe som dermed fører den totale utbytteutbetalingen for året til 0,40 kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også