Borgestad-datter tar grep

Borgestad-datter, Höganäs Borgestad Holding AB («HBH»), Vil nå endre profilering, selskapsnavn og forenkle konsernstrukturen til flere av sine datterselskaper, som er totalleverandører av produkter og tjenester innenfor den ildfaste bransjen.Samtlige selskap innenfor konsernet vil profileres som «Höganäs Borgestad», og konsernet ønsker med det å forenkle og forsterke kommunikasjonen ut mot kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.Ifølge meldingen har endringen som mål å bidra til økt lønnsomhet og ett mer enhetlig og kundeorientert konsern.Forenklingen av selskapsstrukturen innen HBH-konsernet vil omfatte flere selskapsendringer. Borgestad Fabrikker AS, JH Bjørklund AS og Gl Contractring AS vil fusjoneres, med Gl Contracting AS som overtakende selskap. T. Knutsson AB, Macon AB og Höganäs Bjuf AB vil restruktureres til ett selskap, og Höganäs Borgestad AB. Mektec i Gävle AB og Crematec AB vil fusjoneres, der Mektec i Gävle AB er overtakende part.De juridiske selskapene Gl Contracting AS, Ag Port Oy, Höganäs Bjuf AB vil alle endre navn til Höganäs Borgestad. Mektec i Gävle AB vil endre det juridiske navnet til Höganäs Borgestad Energi og Ugnsteknik AB. Selskapet tar sikte på å gjennomføre samtlige formelle selskapsendringer innen 31. desember 2019.Borgestad eier i dag 61,8 prosent av Höganäs Borgestad Holding AB.


Les også