Brabank og Monobank fusjonerer

Forbrukslånsbankene Brabank og Monobank slår seg sammen. Målet er 10 milliarder i utlån innen 2024.

- Vi er svært entusiastiske over å slå oss sammen med BRAbank og skape en veldig sterk plattform for å fortsette veksten i eft nordiske konsumer-markedet hvor vi sammen ser attraktive muligheter fremover, sier Monobank-sjef Bent Gjendem som vil lede det sammenslåtte selskapet.Den sammenslåtte banken skal hete Brabank.Det uttalte målet med fusjonen er å skape en velkapitalisert bank med en bred distribusjonsplattform og fullfinansierte vekstambisjoner.- Med denne transaksjonen vil vi ha en veldig sterk kapitalbase som tillater oss å forfølge vår ambisjon om å nå 10 milliarder kroner i utlån innen utgangen av 2024 og 20 prosent avkastning på egenkapitalen på lang sikt, sier Gjendem.Fusjonspartneren BRAbank ble etablert for rundt ett år siden av flyarving Per G. Braathen, og i sommer ble banken tatt opp til notering på Merkur Market. Gjennom en emisjon på 300 millioner kroner, kom flere profilerte norske investorer inn på eiersiden, deriblant Olav Thon.I forbindelse med fusjonen vil Monobank hente 100-130 millioner kroner i egenkapital derav Braathen vil bidra med 100 millioner.BRAbanks aksjonærer vil motta 9,25 aksjer i Monobank for hver aksje de eier i BRAbank, noe som vil representere 34,3 prosent av de utestående aksjene etter fusjonen, men før kapitalutvidelsen.Styrene i begge banker har enstemmig anbefalt transaksjonen som ventes å sluttføres i løpet av andre kvartal. Et stort antall aksjonærer har allerede sagt de er vil stemme for fusjonen.Geir Stormorken, styreleder i BRAbank, vil fortsette som styreleder for det sammenslåtte selskapet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også