Data Repons med milepæl

Viktig strategisk milepæl i Tyskland for selskapet.

Data Respons har inngått en kontrakt på 225 millioner kroner med en ledende aktør innen Automotive i Tyskland, opplyses det i en melding.Kontrakten er en 5-årig avtale og inkluderer leveranse av spesialiserte R&D IT tjenester, avansert testing og systemintegrasjon som støtter alle faser av utviklingssyklusen. - Denne kontrakten markerer en viktig strategisk milepæl og er den største i selskapets historie. Vi har hatt stor suksess i det tyske markedet de siste årene og mangedoblet omsetningen gjennom god organisk utvikling og selektive oppkjøp. Vår strategi er å bygge fokuserte selskaper som er ledende i sin nisje, leverer spesialisttjenester og high-tech løsninger og kan være en langsiktig utviklingspartner for våre kunder, sier CEO Kenneth Ragnvaldsen.