Deler ut nær 600 millioner til aksjonærene

- Jeg tror det har vært veldig lett i eiendom.

De Christian Ringnes-kontrollerte selskapene Eiendomsspar og Victoria Eiendom betaler ut et samlet utbytte til aksjonærene på tilsammen 573 millioner kroner for 2018, ifølge kvartalsrapportene for fjerde kvartal. 166 millioner tilfaller Ringnes selvm skriver DN.- Når det gjelder begge selskaper er vi vel tilfreds med det tilbakelagte året. Løpende kontantstrøm og inntjening er jo god, så har vi i år ikke gjort noe justeringer av yield eller avkastningskrav. I lys av det synes vi at i overkant av ti prosent er en ok utvikling i underliggende verdier, sier Christian Ringnes til DN.- Jeg tror det har vært veldig lett i eiendom. Fallende renter og nedjusterte avkastningskrav hele tiden betyr at alle eiendomsselskapene har fått mye gratis i form av verdiøkning. Det er vel til en viss grad over, sier Ringnes til avisen.Samtidig mener Ringnes at det finnes få gode alternativer.- Jeg tror eiendom relativt sett, i forhold til gamle dager, vil være mindre lønnsomt enn det har vært. På den annen side er det ikke særlig annet som er lønnsomt heller på grunn av det lave rentenivået, du får ikke noe penger i banken, og aksjemarkedet fremstår som høyt priset og usikkert. Så i en verden av folk som halter er han som går på to ben ganske bra, og det er vel en beskrivelse av eiendomsmarkedet, sier Ringnes.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også