- Dette er en utfordrende situasjon for aksjemarkedet

Rekylen i risikable aktiva har gjenoppbygget noe av tilliten til markedet, men situasjonen er fremdeles skjør, ifølge Sigrid Wilter Slørstad i Nordea Wealth Management.

Børs

2019 har startet med en kraftig rekyl etter korreksjonen i desember. Siden nyttår har hovedindeksen på Oslo Børs lagt på seg 5,43 prosent. Risikoappetitten kom tilbake, og både aksjemarkedet og risikable obligasjoner utviklet seg sterkt i januar.«Utsiktene for både økonomien og selskapsinntjeningen har imidlertid forverret seg på samme tid. Dette er en utfordrende situasjon for aksjemarkedet, og vi beholder nøytralvekt, skriver seniorstrateg Sigrid Wilter Slørstad i Nordea Wealth Management i en oppdatering.Wilter Slørstad viser til at i årets første måned viste globale aksjer en avkastning på nærmere fem prosent i norske kroner, og har med det tatt igjen det meste av nedgangen fra desember.«Andre risikable aktiva har fulgt samme utvikling, med sterk avkastning i de mest risikable obligasjonsmarkedene, High yield- og Emerging Markets-obligasjoner».Det har ifølge seniorstrategen vært et tydelig stemningsskifte i finansmarkedet, fra resesjonsfrykt som skapte panikk i desember, til at investorer nå ikke engang bryr seg om skuffende nøkkeltall.«Selv om vi mener korreksjonen var en overreaksjon, så er faktorene som utløste den dårlige stemningen gjennom 4. kvartal fremdeles tilstede. Utviklingen i økonomiske nøkkeltall er svak, som gjør videre oppgang skjør», heter det fra Wilter Slørstad.Etter å ha oppsummert en rekke faktorer, beholder Nordea-økonomene en nøytralvekt i aksjer i februar. Rekylen i risikable aktiva har gjenoppbygget noe av tilliten til markedet, men situasjonen er fremdeles skjør.«Kilden til usikkerheten rundt global økonomi er at innstrammende pengepolitikk har forsinkede effekter, og vi vet enda ikke hvor mye amerikansk økonomi har blitt rammet av innstrammingen til Fed gjennom fjoråret, samtidig som risikoen for negative dominoeffekter mellom finansmarkedet og økonomien fremdeles er tilstede», konkluderer Wilter Slørstad i Nordea Wealth Management i oppsummeringen.

nordea wealth management
sigrid wilter slørstad
aksjemarkedet
aksjer
investering
obligasjoner