DNB Markets anbefaler Aker Solutions

Forrige uke la Aker Solutions frem et resultat etter skatt på 178 millioner kroner i 4. kvartal 2018, mot 19 millioner kroner i samme periode året før. Etter det har aksjen den siste uken falt fire prosent på Oslo Børs, som ifølge DNB Markets er en fin kjøpsmulighet. - Ledelsens guiding for inneværende år impliserer fortsatt en redusert aktivitet i forhold til 2018. En slik utvikling innebærer eventuelt at aktivitetsnivået vil komme ned under hva vi så da kundene for alvor satte på bremsene i 2016. I lys av nivået på ordrereserven ser dette etter vårt syn forsiktig ut, skriver DNB Markets. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 73 kroner pr aksje, tilsvarende en oppside på 35 prosent. - Dersom omsetningen skal ligge flatt i forhold til 2018 mangler selskapet ved inngangen av året 4.6 mrd kroner i ordre for utførelse de neste 12 måneder. Gjennom de siste fire årene har topplinjen ved utgangen av året i gjennomsnitt ligget 7.4 mrd kroner høyere enn den tilsvarende sikrede kortsiktige ordrereserven ved inngangen av samme år, skriver meglerhuset og legger ti. - Vi venter ikke at et allerede historisk sett svakt marked for selskapets løsninger vil svekkes ytterligere og gjentar en kjøpsanbefaling.