Elkem-aksjen går amok

- Lettelsesrally, sier Jarle Sjo.

Børs

Elkem la tidligere i dag frem tall som viste et kraftig fall i inntjeningen i 4. kvartal.Likevel stiger aksjen kraftig på Oslo Børs.Oppgangen er i skrivende stund på friske 13,9 prosent til 25,86 kroner.- Meget bra utbytteStyret legger ikke skjul på at svakere sentiment, spesielt i Kina, rammet inntjeningen i kvartalet.Salgspriser og volumer i Kina ble påvirket av lavere etterspørsel og flere avbrudd for vedlikehold.- De utfordrende markedsforholdene tatt i betraktning, var resultatet relativt sterkt, skriver styret.Dette er en oppfatning markedet ser ut til å dele.- Guidingen for Kina er nok bedre enn fryktet. I tillegg er utbyttet meget bra, skriver Leif Eriksrød i en e-post til Hegnar.no.Han forvalter Alfred Berg Gambak, som er åttende største aksjonær i selskapet, med sine 0,99 prosent.5.759.489 aksjer betyr at aksjefondets Elkem-verdier har steget over 18,1 millioner kroner i løpet av dagen.Styret foreslo for øvrig et utbytte på 2,60 kroner per aksje, tilsvarende 45 prosent av resultatet for 2018.- Markedet er lettetJarle Sjo konkluderer med at Elkems resultater for 4. kvartal var på linje med forventningene.- Driftsresultatene var noe svakere enn analytikerne hadde forventet, men justert for engangskostnader var resultatene bedre, skriver han i en e-post til Hegnar.no.Sjo forvalter DNB Norge, som faktisk er nest største aksjonær i Elkem, med sine 2,63 prosent av aksjene.15.294.698 aksjer betyr at aksjefondets Elkem-verdier har steget over 48,1 millioner kroner i løpet av dagen.- Selskapet sier i tillegg at markedsprisene har stabilisert seg i 1. kvartal, og at de venter høyere priser etter 1. kvartal. Etter svake tall fra Norsk Hydro tror jeg markedet er lettet over resultatene, fortsetter Sjo. - Selv om 1. kvartal blir svakt, er markedet fornøyd med de positive uttalelsene fra ledelsen om 2019, legger han til overfor Hegnar.no.Blant disse uttalelsene har Elkem et mål om å redusere kostnadene med 500 millioner kroner i løpet av inneværende år.

aksjefond
dnb
alfred berg
leif eriksrød
utbytte
elkem
kina