Equinor i mål med oppkjøp

Equinor opplyser fredag at selskapet er blitt tildelt alle regulatoriske godkjenninger, og har som følge av sluttført kjøpet av Danske Commodities (DC).Equinor betaler 400 millioner euro for selskapet, tilsvarende 3,9 milliarder kroner. Det opplyses om at det i tillegg inkluderes mindre betalinger avhengig av DCs resultater de neste årene.Danske Commodities vil fortsatt operere under sitt eget navn.