Ett aksjetips fra DNB Markets

Før eventuelle justeringer, har analytikeren en kjøpsanbefaling.

Børs

«Etter at NRC Group sendte ut et resultatvarsel i slutten av januar, vil det i forbindelse med dagens rapport i første rekke handle om å få bekreftet at de annonserte kostnadene i Q4-regnskapet, knyttet til oppkjøpsaktiviteter og reorganisering i Sverige, er av engangskarakter», skriver analytiker Ole-Andreas Krohn i DNB Markets i en fersk oppdatering. NRC Group hevet inntektene betydelig, men bunnlinjen endte likevel i rødt i 4. kvartal. Selskapet meldte om et resultat etter skatt på minus 52 millioner kroner i perioden, mot 88 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 1,19 kroner, mot 2,09 kroner ved samme korsvei året før. Les også: Løftet inntektene - rødt på bunnlinjenDet svenske bygg- og anleggsmarkedet svekkes riktignok i et tempo som gir utfordringer for hele entreprenørbransjen, men ser vi isolert på jernbanesektoren, hvor NRC Group er aktiv, er de offentlige investeringene her ifølge analytikeren fortsatt planlagt å øke med rundt 27 prosent fra 2018 til 2019.«Resultatvarselet bekreftet samtidig at selskapets ordrereserve på 6,7 milliarder kroner var på nivå med de forutsetningene vi har lagt inn i estimatene for 2019», skriver Krohn.Før eventuelle justeringer på grunnlag av dagens rapport har DNB Markets en kjøpsanbefaling med et kursmål på 81 kroner per aksje.Kursen stengte i går på 60 kroner per aksje.

aksjetips
dnb markets
ole-andreas krohn
nrc group