Floatel International: Forbedret resultatet med over 300 mill.

Boligriggselskapet avsluttet fjoråret på et pent vis. Nå ligger riggene klare til å møte en ventet økning i etterspørselen.

Boligriggselskapet Floatel International oppnådde et resultat etter skatt på 16 millioner dollar i fjerde kvartal 2018, viser selskapets ferske kvartalsrapport.Sammenlignet med samme periode året før da resultatet endte på minus 20,3 millioner dollar, er det en betydelig forbedring. Bedringen skyldes høyere inntekter - 99,2 millioner dollar mot 76,3 millioner dollar - og at selskapet måtte ta en nedskrivning på 23 millioner dollar i fjerde kvartal 2017.Flåteutnyttelsen var den samme som året før - 80 prosent. Ved utgangen av fjoråret var den faste ordrereserven på 136 millioner dollar, eller nær 1,2 milliarder kroner. Medregnet opsjoner kan det plusses på ytterligere 49 millioner dollar.- Innen markedet for offshore accomodation har vi sett litt høyere anbudsaktivitet, spesielt i vedlikehold og modifiseringsmarkedet, noe som har resultert i noen kontraktstildelinger nylig, skriver selskapet i rapporten.Det ventes at utnyttelsesgraden vil øke fremover som et resultat av bedre etterspørsel og at eldre enheter bygget på 70- og 80-tallet vil forlate markedet. Fem riggerFloatel International ble etablert i 2006 har en flåte bestående av fem moderne boligrigger bygget ved Keppel FELS i Singapore. «Floatel Superior» har en kontrakt på Martin Linge-feltet som varer til minimum november 2019, mens «Floatel Victory» siden juli i fjor har jobbet for Total på Culzean-feltet. Denne kontrakten varer til 17. mai, men kan bli forlenget med ytterligere to måneder.«Floatel Triumph» har sin siste arbeidsdag for Inpex 3. mars, før riggen skal videre til «et passende sted» i Sør-Øst Asia for å vente på sitt neste oppdrag.«Floatel Reliance» ligger i opplag på Tenerife der riggen markedsføres for nye oppdrag, mens «Floatel Endurance» - etter fullført oppdrag for ENI 6. november – skal klasses i Singapore, og vil være klare for mer action fra midten av 2019.Kortvarig noteringSamme år som de to første riggene ble levert, i 2010, ble selskapet notert på Oslo Børs.Børsnoteringen ble riktignok en kort affære.Allerede året etter ble selskapet strøket etter at en gruppe aksjonærer inngikk en avtale om ta selskapet privat igjen. Oaktree Capital og Keppel Corp er, etter det Hegnar.no kjenner til, selskapets to dominerende eiere. Selv om ikke selskapet er børsnotert lenger, har det et obligasjonslån på nær fire milliarder kroner som er notert. Det senior sikrede obligasjonslånet på 475 millioner dollar med løpetid på fem år, ble tilrettelagt av Fearnley Securities og Pareto Securities, samt SEB og Swedbank, i oktober i fjor.Etter det Hegnar.no erfarer har lånet en fast rente på 9,0 prosent.