Investor Arne Fredly har slått seg opp som tankreder med Hunter Group.Et fantastisk spekk på stål - og ikke minst scrubbere, hvis Fredlys IMO-spådommer slår til.- Du må kjøpe stålet billig, og så er det denne game-changeren som skjer med IMO2020. For dette kommer til å føre til at de gamle skipene – og det er veldig mange skip som er gamle nå, må ut av markedet.  Ta for eksempel gamle kinesiske båter, det vil bli helt uøkonomisk å kjøre med de, sier Arne Fredly da han gjester HegnarTV denne uken.Han peker på det er en hårfin balanse, og store svingninger i tankratene som i for eksempel november-desember, hvor de gikk fra 15.000 til 60.000 dollar på en uke.- Du kan si det sånn. Hvis ikke dette går bra denne gangen, da kan du legge på røret og aldri holde på med shipping igjen.- En super oppsummering, skyter Trygve Hegnar inn fra siden.Fredly viser til demografi, scrapping, IMO 2020, skip som må ut av markedet for å innstallere scrubbere. Og konkluderer igjen:- Ja, funker det ikke denne gangen, funker det aldri. Men jeg har sagt av ti parametre, stemmer ni veldig bra. Men en kraftig resesjon, Donald Trump, handelskrig, kan bidra til å utsette hele saken, sier Fredly, og fortsetter;- Det som er fint med shipping er at det er syklisk. Det vil alltid komme tilbake fordi i en periode med elendig inntjening er det ingen som har penger til å bestille skip eller gjøre noen ting. Så blir det skraping, og så kommer det en oppsving, tegner Fredly med armene.- Så spørs det hvor lenge du blir sittende i stortank, Arne?- Ja, jeg bruker å si at det som er mest farlig er å bli skipsreder. Det er en veldig farlig tittel, og når du får den tittelen kan du finne på at du har lyst til å beholde den. Men da er det veldig viktig å tenke penger og aksjonærer først, sier Fredly.
HØR HVA FREDLY TENKER OM MARKEDET, AKSJER OG DYRE BILER I HEGNARPODDEN UNDER: