Gledelig britisk detaljhandel

Stiger mye mer enn ventet.

Sesongjusterte tall fra britiske myndigheter viser at detaljhandelen i Storbritannia, inklusive drivstoff, steg 1,0 prosent fra desember til januar.På årsbasis var oppgangen 4,2 prosent.Konsensus pekte ifølge vår makrokalender mot 0,2 og 3,4 prosent oppgang på hhv. måneds- og årsbasis.Eksklusive drivstoff steg detaljhandelen 1,2 og 4,1 prosent på hhv. måneds- og årsbasis, mot ventet hhv. 0,2 og 3,0 prosent.Les mer her.


Les også