Golar LNG inngår kjempeavtale med BP

20-årig avtale ventes å gi et årlig EBITDA-bidrag på minst 1,9 milliarder kroner. 

Børs

Golar LNG har inngått en LOA (lease and operate agreement) på 20 år med BP for en FLNG-enhet som får navnet Gimi, går det frem av en melding tirsdag.FLNG-enheten skal betjene Greater Tortue Ahmeyim-prosjektet der produksjonsoppstart er ventet til 2022. Gimi er et 41 år gammelt LNG-skip som skal konverteres til en FLNG-enhet ved Keppel-verftet i Singapore.Konstruksjonen av enheten som skal bli designet for å kunne produsere 2,5 millioner tonn LNG årlig, er ventet å koste rundt 1,3 milliarder dollar, ekskludert finansieringskostnader, tilsvarende 11,2 milliarder kroner. Keppel får en eierandel på 30 prosent i FLNG-enheten. Årlig EBITDA-bidrag fra Gimi er anslått til 215 millioner dollar med potensiale for ytterligere oppside dersom den presterer bra.Golar er for øyeblikket i samtaler med et syndikat av internasjonale banker for en langsiktig finansieringsfasilitet på 700 millioner dollar. Styreleder i Golar LNG er den norske forretningsmannen Tor Olav Trøim.

golar lng
flng
bp
tor olav trøim
Nyheter
Børs