- Handelsavtale ingen quick-fix for verdensøkonomien

Eivind Yggeseth

En spørreundersøkelse Bank of America Merrill Lynch har gjennomført, viser at 82 prosent av respondentene venter en utsettelse av Trumps våpenhvile innen 2. mars. Kun syv prosent tror en omfattende avtale som inkluderer spørsmålet rundt beskyttelse av immaterielle eiendeler vil oppnås innen 2. mars.Det skriver sjefstrateg i Danske Bank, Christian Lie, i en kommentar mandag. - Nyheten om at Trump ikke vil møte Xi Jinping innen fristen gjør antagelsen om en utsettelse svært sannsynlig. Selv om en utsettelse vil kunne oppfattes som positivt i finansmarkedene, kan dette være premature forventninger ettersom en utsettelse ikke nødvendigvis betyr fremgang, samtidig som markedet trolig undervurderer kinesernes styrkeforhold i forhandlingene, mener Lie. Trump står svakere politisk og i meningsmålinger etter «Shutdown» som varte i 35 dager, mens en «duete» FED har bidratt til en sterkere kinesisk valuta, som igjen gir myndighetene ytterligere rom for å stimulere egen økonomi (uten å skape frykt for devaluering/kapitalflukt). En utsettelse av våpenhvilen vil heller ikke gi noen direkte positiv impuls til verdensøkonomien eller eksportører, i en tid hvor svakere etterspørsel har ført til høye lagernivåer. Dette underbygges av svake ledende indikatorer i flere asiatiske økonomier, med PMI-delindekser for nye eksport-ordre på avtagende nivåer. - Vi mener fortsatt det er 75 prosent sannsynlighet for en omfattende handelsavtale, men det kan ta tid før denne realiseres, og jo lenger tid det går, desto større er muligheten for negative nyheter som kan påvirke markedene – ala det vi så forrige uke, konkluderer Lie.


Les også