HAS

Heimstaden ville låne 4,9 milliarder - fikk inn nær 7 milliarder

Ivar Tollefsen-kontrollert selskap har på nytt hentet inn et enormt beløp i obligasjonsmarkedet. Lånet ble overtegnet mer enn tre ganger.

Heimstaden Bostad, et heleid datterselskap av Heimstaden AB som er kontrollert av den norske eiendomskongen Ivar Tollefsen, har plassert et obligasjonslån til 700 millioner euro, eller nær 7 milliarder kroner.Det fremgår av en melding onsdag.Lånet som har en løpetid på 4,5 år er konvertert til norske og svenske kroner gjennom et valutaderivat. Planen var i utgangspunktet å hente 500 millioner euro, men med tredobbel overtegning økte selskapet beløpet med ytterligere 200 millioner euro.- Vi er veldig glade over den sterke interessen fra eksisterende så vel som nye investorer, sier finansdirektør Ingvor Sundbom i Heimstaden.- Ettersom ordreboken ble kraftig overtegnet, besluttet vi å øke emisjonen fra 500 millioner euro til 700 millioner euro, sier hun. Ifølge Sundbom kommer investorene hovedsakelig fra Storbritannia, Vest-Europa og Norden.Provenyet skal primært benyttes til å betale tilbake bankgjeld med kort løpetid, samt til generelle selskapsformål. - Denne vellykkede emisjonen er et bevis på at Heimstaden Bostad har etablert seg i det europeiske kapitalmarkedet og vi ser frem til å bli en gjentakende EUR-emittent, legger finansdirektøren til. Debuterte med rekordlånAt selskapet har etablert seg som en solid aktør i det europeiske obligasjonsmarkedet hersker det liten tvil om.I slutten av november i fjor gjennomførte selskapet sin første obligasjonsemisjon som også var den største noensinne for et nordisk eiendomsselskap.Totalt ble det hentet inn 10,6 milliarder svenske kroner, eller rundt 10 milliarder norske kroner, gjennom fire transjer med løpetider på mellom 2 og 5,5 år.To transjer ble gjort i svenske kroner, en i norske kroner og en i euro.Ifølge kredittstrateg Magnus Vie Sundal i DNB Markets tilhørte den tidligere rekorden Fastighets AB Balder som plasserte et lån på én milliard euro i mars 2017.Danske Bank, DNB, JP Morgan og Nordea bisto med rekordutstedelsen. Heimstaden Bostad er ratet BBB- av kredittvurderingskjempen Standard & Poor's. Målet er å oppnå en flat BBB-rating i løpet av 2020.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også